نشانه های ساختار سازمان با اثربخشی پایین

از نشانه های یک ساختار سازمانی با اثربخشی پایین می توان به موارد زیر اشاره کرد

– سطوح متعدد مدیریت 😑😑

– تشکیل جلسه های بیش از حد و مشارکت تعداد زیادی از این افراد در این جلسه ها 😕😕😕

– توجه بسیار زیاد در حل این تضادها و اختلاف های بین واحدها😁😁😁😁

– حیطه نظارت بسیار وسیع و رویارویی با تعداد زیادی بده تامین نشده 😢😢😢😢😢😢😢

@@@ این ها رو من نمی گم، آقای #فرد_آر_دیوید، نویسنده و مشاور کسب و کار می که.

>>>> چقدر چنین سازمانی با آیتم های اشاره شده در بالا برام آشناست. 😕😕😕😕😕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s