Benefits of Strategic Management

Untitled

Strategic management allows an organization to be more proactive than reactive in shaping its own future; it allows an organization to initiate and influence (rather than just respond to) activities—and thus to exert control over its own destiny.

(Strategic Management,CONCEPTS AND CASES, Fred R. David)

Advertisements

نشانه های ساختار سازمان با اثربخشی پایین

از نشانه های یک ساختار سازمانی با اثربخشی پایین می توان به موارد زیر اشاره کرد

– سطوح متعدد مدیریت 😑😑

– تشکیل جلسه های بیش از حد و مشارکت تعداد زیادی از این افراد در این جلسه ها 😕😕😕

– توجه بسیار زیاد در حل این تضادها و اختلاف های بین واحدها😁😁😁😁

– حیطه نظارت بسیار وسیع و رویارویی با تعداد زیادی بده تامین نشده 😢😢😢😢😢😢😢

@@@ این ها رو من نمی گم، آقای #فرد_آر_دیوید، نویسنده و مشاور کسب و کار می که.

>>>> چقدر چنین سازمانی با آیتم های اشاره شده در بالا برام آشناست. 😕😕😕😕😕

Brainstorming – Creativity Technique to inspire new ideas

طوفان مغزی –  (بارش افكار) یك فرایند تولید نظرات جدید در شرایط آزاد است. طوفان مغزی یك تكنیك در كنفرانس و جلسه است كه افراد فرصت پیدا می‏كنند ایده‏ها و نظرات خودشان را به راحتی مطرح نمایند.

طوفان مغزی اصطلاحی است كه هنگامی كه برای هدف خاص دور هم جمع می‏شوند استفاده می‏شود. این واژه به زبانی ساده به معنای تشویق ابتكار است. قدرمسلم، جهت به حركت درآوردن قوه خلاقیت، بكارگیری چند فكر به مراتب موثرتر از یك فكر است. لذا افراد یك گروه در یك نشست به بحث و تفحص پرداخته و افكار خویش را بازگو كرده و پیرامون آن به گفتگو می‏نشینند. این امر تا زمانی كه تمامی افكار بیان شود، ادامه داشته و قبول یا رد پیشنهادها بعد از ارائه دلیل‏های كافی با رای‏گیری نهایی انجام می‏پذیرد.

عموما بعد از هر نشست »طوفان مغزی« یك دوره تفكر آغاز می‏شود و افراد در پی یافتن جواب شش سوال »چه چیز، چرا، كجا، چگونه، چه زمان و چه كسی« برمی‏آیند. طوفان اندیشه‏ها یا به بیان دیگر طوفان فكری، یكی از روشهای موثر حل مساله در گروه است.

چهار قاعده اساسی که باید در طوفان فکری رعایت شود به شرح زیر است. رعایت این قواعد، منجر به هم‌افزایی در گروه می‌شود که نهایتاً باعث بروز خلاقیت در اعضای گروه می‌شود. بر این اساس، محدودیتی برای مطرح کردن ایده‌ها وجود نخواهد داشت و طی یک فرایند طبیعی و بدون دخالت بیرونی، جمع مستمراً به ایده‌های بهتر دست خواهد یافت.

تمرکز بر کمیت

هرچه تعداد ایده‌هایی که تولید می‌شوند بیش‌تر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه‌حل اساسی و اثربخش بیش‌تر است.

اجتناب از انتقاد

اگر در مواجهه اولیه با یک ایده، به جای انتقاد از آن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، یک جو مناسب برای تولید ایده‌های غیرمعمول فراهم می‌شود؛ و همچنین باعث باز شدن فکر افراد می‌شود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادی از راه حل‌های باورنکردنی می‌شود.

استقبال از ایده‌های غیرمعمول

ممکن است ایده‌های غیرمعمول رویکردهای جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه‌حل‌های بهتری نسبت به ایده‌های معمول شوند.

ترکیب و بهبود ایده‌ها

می‌توان با ترکیب دو ایده خوب، به ایده‌ای بهتر رسید که از هر دو ایده قبلی کامل‌تر باشد.

Strategic Management

  Strategic Management Definition

Strategic management involves the formulation and implementation of the major goals and initiatives taken by a company’s top management on behalf of owners, based on consideration of resources and an assessment of the internal and external environments in which the organization competes.

strategy_concept-svg

Strategic management provides overall direction to the enterprise and involves specifying the organization’s objectives, developing policies and plans designed to achieve these objectives, and then allocating resources to implement the plans. Academics and practicing managers have developed numerous models and frameworks to assist in strategic decision making in the context of complex environments and competitive dynamics.Strategic management is not static in nature; the models often include a feedback loop to monitor execution and inform the next round of planning. Continue reading “Strategic Management”